• एर
कारखाना

कारखाना

डाई कास्टिंग मशीन

कास्टिंग मशीन्स मरतात

मुलामा चढवणे पेंटिंग मशीन

मुलामा चढवणे पेंटिंग मशीन

हस्तनिर्मित मुलामा चढवणे पिन

हस्तनिर्मित मुलामा चढवणे पिन

प्लेटिंग रूम

प्लेटिंग रूम

स्टोरेज

स्टोरेज

इलेक्ट्रोप्लेटिंग खोली

8 प्लेटिंग रूम-1
8 प्लेटिंग रूम-2
8 प्लेटिंग रूम-3

उत्पादन प्रक्रिया

fab8cec5

1 कलाकृतीचे पुरावे आणि पुनरावृत्ती

2 साचे बनवणे

2 साचे बनवणे

3 डाई कास्टिंग

3 डाई कास्टिंग

4 पॉलिशिंग

4 पॉलिशिंग

647591fe

5 रिव्हटिंग

6 चित्रकला

6 चित्रकला

9826c592

7 ओले सँडिंग

8 प्लेटिंग

8 प्लेटिंग

74b4e4a3

9 QC

10 पॅकिंग

10 पॅकिंग